Vai Thun Ca Sau TC
Vai Thun Ca Sau Ca Map
Vai Thun Visco
Vai Thun Da Ca (Vay Ca)
Vai Thun TC
Vai Thun Poly
Vai Thun Ni PE

Tính năng

Vải Thun Mè

Vải Thun Mè

Tên thông dụng: Vải Thun Mè, Mè Hạt, Mè Mưa.Đặc tính: vải dày tay, độ bền ma sát cao, độ bền màu khi..

0VNĐ/kg

Vải Thun Secxay

Vải Thun Secxay

Tên thông dụng: Vải Thun SecxayĐặc tính: khả năng co dãn lớn, màu sắc đẹp, bắt màu tốt khi in hoa vă..

0VNĐ/kg

Vải Thun Cá Sấu Mè

Vải Thun Cá Sấu Mè

Vải Thun Cá Sấu Mè, Mè Thái, Cá Sấu Mè TháiĐặc tính: Vải dày tay, độ bền ma sát cao, độ bền màu khi ..

0VNĐ/kg

Vải Thun Poly 2 Da

Vải Thun Poly 2 Da

Tên thông dụng: Vải Thun Poly 2 Da, 2 DaĐặc tính: khả năng co dãn lớn, màu sắc đẹp, bắt màu tốt khi ..

0VNĐ/kg

Vải Thun Cá Sấu 65/35 4 Chiều
Vải Thun Poly 2 Za (2 Da)
Vải Thun Cát Hàn
Vải Thun Mè
Vải Thun Serxay
Vải Thun Bo Tăm
Vải Thun Siu 4 Chiều
Vải Thun Nỉ Poly Cào Lông
Vải Thun Cá Sấu PE 4 Chiều
Vải Thun Da Cá PE 4 Chiều
Vải Thun 65/35 4 Chiều